Rezervační systém Nemocnice Tišnov- Kuřim

Chci provedení testu na antigen v rámci dobrovolného testování zdarma.

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se provádí bezplatně u

  1. osoby do dovršení 18 let věku,
  2. osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
  3. osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat

a které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů.

On-line objednání je nutno provést nejpozději v den před požadovaným termínem odběru, nejvýše však 7 dní předem.

Testy se provádějí:
Společenské a kulturní centrum, nám. Osvobození 900/1, Kuřim, vchod od zastávky, modrý salónek

Prosíme, vytiskněte a vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky bezplatného testování, urychlíte tím Vaše odbavení na odběrovém místě. Děkujeme.

Pokud zjistíte, že rezervaci nemůžete využít, proveďte její storno a umožněte využít termín někomu jinému. Děkujeme.


pátek 3. 12. 2021

( << předchozí den      následující den >> )

Termíny k dispozici:

Litujeme, ale pro tento den nejsou k dispozici volné termíny.